Provozní řád aquazorbingu

 1. Osoba, která chce provádět aquazorbing, je povinna se seznámit
  ​s provozním řádem této atrakce před vstupem do koule.
 2. Vstup se nedoporučuje osobám se srdečními nebo dýchacími potížemi a osobám trpícím klaustrofobií.
 3. Maximální nosnost 70 kg.
 4. Děti do 11 let mohou tuto aktivitu provozovat pouze za doprovodu zákonného zástupce.
 5. Aquazorbing podstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 6. Osoba provádějící aquazorbing
  je z hlediska bezpečnosti povinna dodržovat tato pravidla: dbát pokynů obsluhy, do aquazorbu nevstupovat
  s předměty (např. obuv, telefon, hodinky, sponky do vlasů atd.), bude se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na vodní hladině. V případě, že bude chtít osoba opustit aquazorb, začne mávat na obsluhu.
 7. Za úmyslné poškození aquazorbu bude vymáhána finanční částka až do výše hodnoty auquazorbu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do aquazorbu osoby, bez udání důvodu.
 9. Provozní doba atrakce:
  po - pá 11.00 - 18.00 hod. (léto)
  ​so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
  ​přestávka 14.00 - 14.30 hod.
 10. Vstupenku na atrakci zakoupíte
  v recepci. Účtenkou se prokážete
  ​u obsluhy.
 11. Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 30 Kč.
 12. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu aquazorbingu.

Provozní řád KOBRA

 1. Vodní skluzavku Kobra (dále jen „skluzavka“) smějí používat pouze děti ve věku od 4 do 10 let.
 2. Děti musí být pod stálým dozorem odpovědné osoby starší 18 let (dále jen „odpovědná osoba“ dle návštěvního řádu). Odpovědná osoba dbá zvláštní opatrnosti především v okamžiku dojezdu dítěte do oblasti přistání do vody. Dítě bez dozoru odpovědné osoby nesmí vstupovat na skluzavku.
 3. Před vstupem dítěte na skluzavku odpovědná osoba zhodnotí a rozhodne o schopnosti dítěte užít tuto atrakci. Zhodnotí především psychický, fyzický a zdravotní stav dítěte a schopnost dítěte pohybovat se ve vodě o hloubce 80 cm. Při pochybnostech vyzkoušejte méně náročnou vodní skluzavku Slon v brouzdališti.
 4. Odpovědná osoba je povinna seznámit dítě s provozním řádem skluzavky.
 5. Osoby starší 10 let nesmí vstupovat na skluzavku, ani její schodiště.
 6. Start je povolen pouze z polohy vsedě, v klidu. Při startu dbejte pokynů světelné signalizace (řízení rozestupů): ČERVENÁ – posaď se na startovní úsek a čekej na zelený signál, ZELENÁ –zaujmi povolenou polohu sjezdu a zahaj jízdu.
 7. Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu vždy pouze jedno dítě. Jízda více dětí za sebou je zakázána.
 8. Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou. Jiné polohy sjíždění jsou zakázané.
 9. Po dojezdu okamžitě opusťte oblast přistání do vody (doprava směrem ke schodišti).
 10. ZÁKAZ brzdit, zastavovat a zdržovat se na kluzné ploše skluzavky. Během jízdy je zakázáno chytat se za stěny nebo okraje dráhy.
 11. ZÁKAZ vstupu na skluzavku proti směru jízdy a šplhat po konstrukci skluzavky.
 12. ZÁKAZ sjíždění na sjezdových pomůckách (podložky, duše, atd.)
 13. ZÁKAZ jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 14. ZÁKAZ jízdy s jakýmikoli předměty mimo plavky a čipové hodinky (předměty jako hračky, plavecké pomůcky, elektronika, hodinky, šperky, atd. mohou být příčinou úrazu).
 15. ZÁKAZ vstupu se žvýkačkou.
 16. ZÁKAZ běhání po schodech a v okolí skluzavky. Děti do sebe nesmí navzájem strkat především před vstupem na atrakci, na přístupovém schodišti a na startovním úseku.
 17. ZÁKAZ sjezdu, pokud po kluzné ploše neproudí voda.
 18. Dbejte pokynů plavčíka a obsluhy.
 19. Skluzavka je v provozu o víkendech, během prázdnin a státních svátků. Provoz skluzavky může být omezen dle rozpisu obsazenosti dětského bazénu. Mimo tuto dobu je skluzavka uzavřena a vstup na ni je zakázán.
 20. Není-li skluzavka v provozu, nezakládá tato skutečnost nárok na finanční kompenzaci.
 21. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostoru dětského bazénu.

Provozní řád lodiček

 1. Atrakce velká lodička je určena pro děti 3 – 10 let, do max. hmotnosti 45kg. Atrakce malá lodička je určena pro děti 3 – 6 let, do max. hmotnosti 25kg.
 2. Každá lodička je určena pouze pro jednu osobu.
 3. Děti do 10 let mohou tuto aktivitu provozovat pouze za doprovodu zákonného zástupce.
 4. Při nastupování a vystupování dbejte zvýšené opatrnosti.
 5. Plně respektujte pokynu obsluhujícího personálu a plavčíků.
 6. Provozní doba atrakce:
  po - pá 11.00 - 18.00 hod. (léto)
  ​so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
  přestávka 14.00 - 14.30 hod.
 7. Vstupenku na atrakci zakoupíte
  v recepci Aquaparku. Účtenkou 
  ​se prokážete u obsluhy.​
 8. Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 20 Kč.
 9. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu lodiček.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz