Bezpečnostní pokyny PRO POUŽITÍ skluzavky Slon

 1. Skluzavka Slon je určena pro děti do 6 let včetně,
  ​​​​​​​s max. výškou 130 cm a váhou do 55 kg.
 2. Dítě musí být pod stálým dozorem odpovědné osoby.
 3. Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.
 4. Skluzavka je nedílnou součástí brouzdaliště.
 5. Při nástupu i sjezdu doporučujeme dítě přidržovat, doprovázející osoby však nesmí vstupovat na skluzavku.
 6. Při vstupu dítěte na schodiště a startovní podestu skluzavky dbejte zvýšené opatrnosti.
 7. Na schodiště a startovní podestu vstupují děti jednotlivě,
  aby byla zachována volná cesta pro dítě, které se rozhodne
  ​po skluzavce nesjet.
 8. Povolená poloha sjezdu je vsedě, čelem vpřed.
 9. Zákaz jízdy vkleče, vleže, vestoje, hlavou dolů, více osob najednou. 
 10. Jízda smí být zahájena, pouze pokud je dojezdový prostor volný.
 11. Po ukončení jízdy okamžitě opusťte dojezdový prostor.
 12. Zákaz jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 13. Zákaz vstupu a jízdy s jakýmikoliv předměty mimo plavky
  a čipové hodiny (předměty jako brýle, elektronika, hodinky, šperky, atd. by mohly být příčinou úrazu).
 14. Zákaz zastavování při sjezdu a zdržování se na kluzné ploše skluzavky.
 15. Je zakázáno nutit dítě k jízdě na skluzavce.
 16. Zákaz šplhání po skluzavce.
 17. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostor brouzdaliště.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz