Otázka: Proč je v letní sezónu někdy dočasně zastaven prodej vstupného do vnitřního areálu, přestože se na webových stránkách, v sekci návštěvnost, zobrazuje volná kapacita vnitřního areálu? 
​Odpověď: 
Ukazatele zobrazují aktuální stav pohybu návštěvníků v areálu. Návštěvníkům vnitřního areálu, kteří mají možnost navštívit i letní areál, je vždy rezervována příslušná kapacita vnitřního areálu, aby se mohli vrátit a přitom nedošlo k překročení celkové maximální kapacity.​

Otázka: Proč děti do 1 roku nemají přístup do bazénů pro veřejnost?
Odpověď: 
Dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ v platném znění, děti do 1 roku nemají přístup do žádného veřejného bazénu v České republice. Hygienické normy, včetně obsahu chlóru ve vodě jsou daleko přísnější pro plavání nejmenších na rozdíl od plavání v bazénech určených pro širokou veřejnost, tudíž děti do 1 roku mají vstup do bazénů zakázán. Hygienickou normu pro děti do 1 roku jsme schopni zajistit pouze v rámci vanového plavání a organizovaného plavání ve výukovém bazénu. 

Otázka: Jaká jsou pravidla pro používání hraček v bazénech?
Odpověď:
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ v platném znění o stanovení hygienických požadavků, upravuje používání pomůcek při plaveckém výcviku. Jedná se zejména o pontony, pásy, plavecké podložky, rukávky, kruhy apod., které nesmějí negativně ovlivnit jakost vody. Pokud se například jedná o tvrdé hračky (autíčka pod.), mechanické, textilní, s bateriemi ad., ty jsou zakázané vnitřními předpisy a návštěvním řádem Aquaparku, stejně jako hračky znečištěné nebo hračky, které by po rozbití vytvořily střepy. V brouzdališti a výukovém bazénu jsou povoleny pouze hračky do vody. V zábavním, plaveckém a vyhřívaném bazénu pouze plavecké pomůcky.

Otázka: Jaké jsou teploty vody v bazénech a teploty vzduchu? Jakým způsobem probíhá jejich kontrola? 
Odpověď: ​Mikroklimatické parametry vzduchu v bazénových halách (teplota, vlhkost, proudění, atd.) i teploty vody jsou stanoveny pro jednotlivé typy bazénů Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“, v platném znění.
Přímo pro naše bazény jsou teploty stanoveny Provozním řádem, který je sestaven na základě výše jmenované vyhlášky a také vychází z podmínek pro užívání stavby, které plynou z projektu pro zhotovení stavby. Tento Provozní řád byl schválen Krajskou hygienickou stanicí ZK a je pro nás závazný. Jakékoli změny předepsaných teplot jsou nepřípustné. Vzhledem k tomu, že se jedná o předepsané hygienické parametry je jejich dodržení také předmětem pravidelné kontroly Zdravotním ústavem i Krajskou hygienickou stanicí ZK.
Zajištění požadovaných teplot vody i vzduchu je řízeno prostřednictvím systému MaR automaticky. Hodnoty jsou navíc pravidelně kontrolovány strojníky a přímo v bazénech pak několikrát za den plavčíky prostřednictvím kalibrovaných teploměrů. O těchto měřeních se vedou zápisy. V případě zjištění sebemenší odchylky, což se může stát v případě poruchy, dojde okamžitě k nápravě. Je ale nutno říct, že vzhledem k dynamice teplotních změn takto velkého množství vody, dochází při poruše k výkyvu teplot bazénové vody max. + - 0,5°C.

Předepsané teploty: plavecký bazén 27 °C, max. 28 °C, dětský (výukový) bazén 30 °C, zábavní bazén 30 °C, brouzdaliště 31 °C, vířivka 32-36 °C,
                             teploty vzduchu v bazénové hale vždy o 1-3°C vyšší, než teplota vody v bazénu

To znamená, že objektivně jsou teploty v pořádku, nicméně subjektivně je vnímá každý jinak. Jinak je na tom žena, jinak muž a jinak dítě. Záleží také na konkrétní činnosti a využívání jednotlivých bazénů, např. při přechodu z vyhřívaného bazénu nebo vířivek do zábavního bazénu je rozdíl teplot cca 5°C,
do plaveckého může být tento rozdíl až  8°C.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz