Provozní řád pro použití Aquazorbu:

① Osoba, která chce provádět Aquazorbing, je povinna se seznámit s provozním řádem této atrakce před vstupem do koule.

② Vstup se nedoporučuje osobám se srdečními nebo dýchacími potížemi a osobám trpícím klaustrofobií.

③ Maximální nosnost 70 kg.

④ Děti do 11 let mohou tuto aktivitu provozovat pouze za doprovodu zákonného zástupce.

⑤ Aquazorbing podstupuje každý na vlastní nebezpečí.

⑥ Osoba provádějící Aquazorbing je z hlediska bezpečnosti povinna dodržovat tato pravidla: dbát pokynů obsluhy, do Aquazorbu nevstupovat s předměty (např. obuv, telefon, hodinky, sponky do vlasů atd.), bude se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na vodní hladině. V případě, že bude chtít osoba opustit Aquazorb, začne mávat na obsluhu.

⑦ Za úmyslné poškození Aquazorbu bude vymáhána finanční částka až do výše hodnoty Auquazorbu.

⑧ Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do Aquazorbu osoby, bez udání důvodu.

⑨ Provozní doba atrakce:
po - pá 11.00 - 18.00 hod. (léto)
so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
přestávka 14.00 - 14.30 hod.

⑩ Vstupenku na atrakci zakoupíte v recepci. Účtenkou se prokážete u obsluhy.

⑪ Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 30 Kč.

⑫ Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.

⑬ Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu Aquazorbingu.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz