Provozní řád pro použití aquazorbu

 1. Osoba, která chce provádět aquazorbing, je povinna se seznámit s provozním řádem této atrakce před vstupem do koule.
 2. Vstup se nedoporučuje osobám se srdečními nebo dýchacími potížemi a osobám trpícím klaustrofobií.
 3. Maximální nosnost 70 kg.
 4. Děti do 11 let mohou tuto aktivitu provozovat pouze za doprovodu zákonného zástupce.
 5. Aquazorbing podstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 6. Osoba provádějící aquazorbing je z hlediska bezpečnosti povinna dodržovat tato pravidla: dbát pokynů obsluhy, do aquazorbu nevstupovat s předměty (např. obuv, telefon, hodinky, sponky do vlasů atd.), bude se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na vodní hladině. V případě, že bude chtít osoba opustit aquazorb, začne mávat na obsluhu.
 7. Za úmyslné poškození aquazorbu bude vymáhána finanční částka až do výše hodnoty auquazorbu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do aquazorbu osoby, bez udání důvodu.
 9. Provozní doba atrakce:
  po - pá 11.00 - 18.00 hod. (léto)
  so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
  ​​​​​​​přestávka 14.00 - 14.30 hod.
 10. Vstupenku na atrakci zakoupíte v recepci. Účtenkou se prokážete ​u obsluhy.
 11. Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 30 Kč.
 12. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu aquazorbingu.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz