bezepčnostní pokyny pro použití skluzavky X-tube

délka: 185,6 m
​typ atrakce: jízda povolena na 1 a 2 místném raftu
náročnost: střední
věkové omezení: od 6 let

 1. Děti do věku 11 let by měly být vždy pod dozorem rodičů nebo odpovědných pečovatelů.
 2. Jízda povolena jen na nafukovacím raftu. 
 3. Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.
 4. Dbejte pokynů světelné signalizace: 
  červená – zákaz vstupu na startovací rampu ​a do tobogánu, 
  zelená – vstupte na startovací rampu, nasedněte na raft 
  ​a zahajte jízdu.
 5. Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu pouze posádka jednoho člunu. Zákaz jízdy více raftů současně.
 6. Dodržujte předepsaných počet osob pro jednotlivé rafty.
 7. Při náhodném opuštěním raftu pokračujte v jízdě bez raftu až k dojezdovému prostoru.
 8. Zákaz zdržování se v tubusu tobogánu.
 9. Po dojezdu okamžitě opusťte dojezdový prostor.
 10. Zákaz jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 11. Zákaz vstupu a jízdy s jakýmikoliv předměty mimo plavky, čipové hodiny a sjezdový raft (předměty brýle, elektronika, hodinky, šperky, piercing atd. by mohly být příčinou úrazu).
 12. Zákaz vstupu se žvýkačkou, konzumace jídla a pití v prostorách tobogánu.
 13. Zákaz běhání po schodech.
 14. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostor tobogánů plavčíkem, bez nároku na náhradu vstupného.
 15. Atrakce není vhodná pro těhotné ženy.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz