délka: 185,6 m
typ atrakce: jízda povolena na 1 a 2 místném raftu
náročnost: střední
věkové omezení: od 6 let

Bezpečnostní pokyny pro použití skluzavky X-tube:

① Děti do věku 11 let by měly být vždy pod dozorem rodičů nebo odpovědných pečovatelů.

② Jízda povolena jen na nafukovacím raftu. 

③ Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.

④ Dbejte pokynů světelné signalizace: červená – zákaz vstupu na startovací rampu a do tobogánu, zelená – vstupte na startovací rampu, nasedněte na raft 
a zahajte jízdu.

⑤ Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu pouze posádka jednoho člunu. Zákaz jízdy více raftů současně.

⑥ Dodržujte předepsaných počet osob pro jednotlivé rafty.

⑦ Při náhodném opuštěním raftu pokračujte v jízdě bez raftu až k dojezdovému prostoru.

⑧ Zákaz zdržování se v tubusu tobogánu.

⑨ Po dojezdu okamžitě opusťte dojezdový prostor.

⑩ Zákaz jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.

⑪ Zákaz vstupu a jízdy s jakýmikoliv předměty mimo plavky, čipové hodiny a sjezdový raft (předměty brýle, elektronika, hodinky, šperky, piercing atd. by mohly být příčinou úrazu).

⑫ Zákaz vstupu se žvýkačkou, konzumace jídla a pití v prostorách tobogánu.

⑬ Zákaz běhání po schodech.

⑭ Při nedodržování bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostor tobogánů plavčíkem, bez nároku na náhradu vstupného.

⑮ Atrakce není vhodná pro těhotné ženy.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz