Bezpečnostní pokyny pro použití skluzavky Kobra:

① Vodní skluzavku Kobra (dále jen „skluzavka“) smějí používat pouze děti ve věku od 4 do 10 let.

② Děti musí být pod stálým dozorem odpovědné osoby starší 18 let (dále jen „odpovědná osoba“ dle návštěvního řádu). Odpovědná osoba dbá zvláštní opatrnosti především v okamžiku dojezdu dítěte do oblasti přistání do vody. Dítě bez dozoru odpovědné osoby nesmí vstupovat na skluzavku.

③ Před vstupem dítěte na skluzavku odpovědná osoba zhodnotí a rozhodne o schopnosti dítěte užít tuto atrakci. Zhodnotí především psychický, fyzický a zdravotní stav dítěte a schopnost dítěte pohybovat se ve vodě o hloubce 80 cm. Při pochybnostech vyzkoušejte méně náročnou vodní skluzavku Slon v brouzdališti.

④ Odpovědná osoba je povinna seznámit dítě s provozním řádem skluzavky.

⑤ Osoby starší 10 let nesmí vstupovat na skluzavku, ani její schodiště.

⑥ Start je povolen pouze z polohy vsedě, v klidu. Při startu dbejte pokynů světelné signalizace (řízení rozestupů): ČERVENÁ – posaď se na startovní úsek a čekej na zelený signál, ZELENÁ –zaujmi povolenou polohu sjezdu a zahaj jízdu.

⑦ Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu vždy pouze jedno dítě. Jízda více dětí za sebou je zakázána.

⑧ Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou. Jiné polohy sjíždění jsou zakázané.

⑨ Po dojezdu okamžitě opusťte oblast přistání do vody (doprava směrem ke schodišti).

⑩ ZÁKAZ brzdit, zastavovat a zdržovat se na kluzné ploše skluzavky. Během jízdy je zakázáno chytat se za stěny nebo okraje dráhy.

⑪ ZÁKAZ vstupu na skluzavku proti směru jízdy a šplhat po konstrukci skluzavky.

⑫ ZÁKAZ sjíždění na sjezdových pomůckách (podložky, duše, atd.)

⑬ ZÁKAZ jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.

⑭ ZÁKAZ jízdy s jakýmikoli předměty mimo plavky a čipové hodinky (předměty jako hračky, plavecké pomůcky, elektronika, hodinky, šperky, atd. mohou být příčinou úrazu).

⑮ ZÁKAZ vstupu se žvýkačkou.

⑯ ZÁKAZ běhání po schodech a v okolí skluzavky. Děti do sebe nesmí navzájem strkat především před vstupem na atrakci, na přístupovém schodišti a na startovním úseku.

⑰ ZÁKAZ sjezdu, pokud po kluzné ploše neproudí voda.

⑱ Dbejte pokynů plavčíka a obsluhy.

⑲ Skluzavka je v provozu o víkendech, během prázdnin a státních svátků. Provoz skluzavky může být omezen dle rozpisu obsazenosti dětského bazénu. Mimo tuto dobu je skluzavka uzavřena a vstup na ni je zakázán.

⑳ Při nedodržení bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostoru dětského bazénu.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz