Bezpečnostní pokyny PRO POUŽITÍ skluzavky kobra

 1. Vodní skluzavku Kobra (dále jen „skluzavka“) smějí používat pouze děti ve věku od 4 do 10 let.
 2. Děti musí být pod stálým dozorem odpovědné osoby starší
  18 let (dále jen „odpovědná osoba“ dle návštěvního řádu). Odpovědná osoba dbá zvláštní opatrnosti především v okamžiku dojezdu dítěte do oblasti přistání do vody. Dítě bez dozoru odpovědné osoby nesmí vstupovat na skluzavku.
 3. Před vstupem dítěte na skluzavku odpovědná osoba zhodnotí
  a rozhodne o schopnosti dítěte užít tuto atrakci. Zhodnotí především psychický, fyzický a zdravotní stav dítěte a schopnost dítěte pohybovat se ve vodě o hloubce 80 cm. Při pochybnostech vyzkoušejte méně náročnou vodní skluzavku Slon v brouzdališti.
 4. Odpovědná osoba je povinna seznámit dítě s provozním řádem skluzavky.
 5. Osoby starší 10 let nesmí vstupovat na skluzavku, ani její schodiště.
 6. Start je povolen pouze z polohy vsedě, v klidu. Při startu dbejte pokynů světelné signalizace (řízení rozestupů): ČERVENÁ – posaď se na startovní úsek a čekej na zelený signál, ZELENÁ –zaujmi povolenou polohu sjezdu a zahaj jízdu.
 7. Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu vždy pouze jedno dítě. Jízda více dětí za sebou je zakázána.
 8. Na skluzavce se jezdí vleže na zádech nohama dopředu s rukama zkříženýma na prsou. Jiné polohy sjíždění jsou zakázané.
 9. Po dojezdu okamžitě opusťte oblast přistání do vody (doprava směrem ke schodišti).
 10. ZÁKAZ brzdit, zastavovat a zdržovat se na kluzné ploše skluzavky. Během jízdy je zakázáno chytat se za stěny nebo okraje dráhy.
 11. ZÁKAZ vstupu na skluzavku proti směru jízdy a šplhat po konstrukci skluzavky.
 12. ZÁKAZ sjíždění na sjezdových pomůckách (podložky, duše, atd.)
 13. ZÁKAZ jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 14. ZÁKAZ jízdy s jakýmikoli předměty mimo plavky a čipové hodinky (předměty jako hračky, plavecké pomůcky, elektronika, hodinky, šperky, atd. mohou být příčinou úrazu).
 15. ZÁKAZ vstupu se žvýkačkou.
 16. ZÁKAZ běhání po schodech a v okolí skluzavky. Děti do sebe nesmí navzájem strkat především před vstupem na atrakci, na přístupovém schodišti a na startovním úseku.
 17. ZÁKAZ sjezdu, pokud po kluzné ploše neproudí voda.
 18. Dbejte pokynů plavčíka a obsluhy.
 19. Skluzavka je v provozu o víkendech, během prázdnin a státních svátků. Provoz skluzavky může být omezen dle rozpisu obsazenosti dětského bazénu. Mimo tuto dobu je skluzavka uzavřena a vstup na ni je zakázán.
 20. Není-li skluzavka v provozu, nezakládá tato skutečnost nárok na finanční kompenzaci.
 21. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostoru dětského bazénu.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz