bezpečnostní pokyny pro použití sluzavky black hole

​​délka: 140 m
typ atrakce: jízda bez raftu
náročnost: vysoká
věkové omezení: od 8 let

 1. Děti do věku 11 let by měly být vždy pod dozorem rodičů nebo odpovědných pečovatelů.
 2. Jízda bez nafukovacího raftu.
 3. Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.
 4. Dbejte pokynů světelné signalizace: 
  červená – stop, zelená – start.
 5. Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu vždy pouze jedna osoba.
 6. Zákaz zdržování se v tubusu tobogánu.
 7. V tobogánu je zakázáno jezdit vsedě, vkleče, vleže hlavou dolů nebo vestoje.
 8. Po dojezdu okamžitě opusťte dojezdový prostor.
 9. Zákaz jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 10. Zákaz vstupu a jízdy s jakýmikoliv předměty mimo plavky, čipové hodiny (předměty brýle, elektronika, hodinky, šperky, piercing atd. by mohly být příčinou úrazu).
 11. Zákaz vstupu se žvýkačkou, konzumace jídla a pití v prostorách tobogánu.
 12. Zákaz běhání po schodech.
 13. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostor tobogánů plavčíkem, bez nároku na náhradu vstupného.
 14. Před vstupem do tobogánu zhodnoťte svoje vlastní síly
  ​a zdravotní stav. Zhodnoťte, zda-li je tato adrenalinová atrakce pro Vás vhodná. Při pochybnostech si nejdříve vyzkoušejte tobogán X-Tube s nafukovacími rafty.
 15. Jeďte vleže na zádech, nohama dopředu, ruce složeny na břiše a zpevněte tělo.
 16. Pozor! Průjezd temnými úseky a výskyt hluku
  ​a světelných efektů. Možnost ztráty orientace.
 17. Zákaz vstupu návštěvníkům trpícím neurologickými
  a psychickými poruchami.
 18. Atrakce není vhodná pro těhotné ženy.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz