bezpečnostní pokyny pro použití sluzavky black hole

 1. Děti do věku 11 let by měly být vždy pod dozorem rodičů nebo odpovědných pečovatelů.
 2. Jízda bez nafukovacího raftu.
 3. Dbejte pokynů obsluhy a plavčíka.
 4. Dbejte pokynů světelné signalizace: 
  červená – stop, zelená – start.
 5. Na světelný signál zelená smí zahájit jízdu vždy pouze jedna osoba.
 6. Zákaz zdržování se v tubusu tobogánu.
 7. V tobogánu je zakázáno jezdit vsedě, vkleče, vleže hlavou dolů nebo vestoje.
 8. Po dojezdu okamžitě opusťte dojezdový prostor.
 9. Zákaz jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.
 10. Zákaz vstupu a jízdy s jakýmikoliv předměty mimo plavky, čipové hodiny (předměty brýle, elektronika, hodinky, šperky, piercing atd. by mohly být příčinou úrazu).
 11. Zákaz vstupu se žvýkačkou, konzumace jídla a pití v prostorách tobogánu.
 12. Zákaz běhání po schodech.
 13. Při nedodržování bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostor tobogánů plavčíkem, bez nároku na náhradu vstupného.
 14. Před vstupem do tobogánu zhodnoťte svoje vlastní síly
  ​a zdravotní stav. Zhodnoťte, zda-li je tato adrenalinová atrakce pro Vás vhodná. Při pochybnostech si nejdříve vyzkoušejte tobogán X-Tube s nafukovacími rafty.
 15. Jeďte vleže na zádech, nohama dopředu, ruce složeny na břiše a zpevněte tělo.
 16. Pozor! Průjezd temnými úseky a výskyt hluku
  ​a světelných efektů. Možnost ztráty orientace.
 17. Zákaz vstupu návštěvníkům trpícím neurologickými
  a psychickými poruchami.
 18. Atrakce není vhodná pro těhotné ženy.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz