Bezpečnostní pokyny pro použití venkovních skluzavek:

 ① Vodní skluzavky smějí používat děti od 6 let.

② Děti musí být pod stálým dozorem odpovědné osoby starší 18 let. Odpovědná osoba dbá zvláštní opatrnosti především v okamžiku dojezdu dítěte do oblasti přistání do vody. Dítě bez dozoru odpovědné osoby nesmí vstupovat na skluzavku.

③ Před vstupem dítěte na skluzavku odpovědná osoba zhodnotí a rozhodne o schopnosti dítěte užít tuto atrakci. Zhodnotí především psychický, fyzický a zdravotní stav dítěte a schopnost dítěte pohybovat se ve vodě o hloubce 1,2 m.

④ Odpovědná osoba je povinna seznámit dítě s bezpečnostními pokyny skluzavky.

⑤ Jízda je povolena v sedě, čelem vpřed nebo vleže nohama dopředu (s rukama podél těla).

⑥ ZÁKAZ jízdy hlavou dolů, vkleče, vestoje či jízda více osob najednou.

⑦ ZÁKAZ brzdit, zastavovat a zdržovat se na kluzné ploše skluzavky. Během jízdy je zakázáno chytat se za stěny nebo okraje dráhy.

⑧ ZÁKAZ vstupu na skluzavku proti směru jízdy a šplhat po konstrukci skluzavky.

⑨ ZÁKAZ sjíždění na sjezdových pomůckách (podložky, duše, atd.)

⑩ ZÁKAZ jízdy v plavkách se zipem a kovovými aplikacemi.

⑪ ZÁKAZ jízdy s jakýmikoli předměty mimo plavky a čipové hodinky (předměty jako hračky, plavecké pomůcky, elektronika, hodinky, šperky, atd. mohou být příčinou úrazu).

⑫ ZÁKAZ vstupu se žvýkačkou, jídlem a nápoji.

⑬ ZÁKAZ běhání po schodech a v okolí skluzavky.

⑭ Po dojezdu okamžitě opusťte oblast přistání do vody.

⑮ Dodržujte bezpečnou vzdálenost, na start nastupujte až po uvolnění dojezdového prostoru.

⑯ ZÁKAZ sjezdu, pokud po kluzné ploše neproudí voda.

⑰ Atrakce není vhodná pro těhotné ženy.

⑱ Dbejte pokynů plavčíka a obsluhy.

⑲ Při nedodržení bezpečnostních pokynů může být návštěvník vykázán z prostoru skluzavky.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz