◉ Prostory wellness (saunové zóny) jsou vyhrazeny jako bezplavková zóna, vstup je přístupný pouze v čistém bílém prostěradle, saunovacím kiltu apod.
◉ Je zakázán vstup s mobilními telefony a přístroji sloužící k pořízení audiovizuálního záznamu.
◉ Do wellnes (saunové zóny) je dětem od 6 měsíců do 15 let povolen vstup jen s doprovodem a za stálého dozoru, zákonného zástupce nebo odpovědné osoby. Rodičům a dětem od 6 měsíců do 6 let doporučujeme využít saunovacích programů  s přiměřeným zkrácením pobytu v prohřívárnách a za podmínky dodržení klidového režimu.
◉ Návštěvníci  se musí ve všech prostorách chovat tak, aby neobtěžovali ostatní, zejména v tiché sauně a odpočívárně buďte ohleduplní a respektujte tichý režim.
◉ Z hygienických důvodů je zakázáno holení, stříhání nehtů či vlasů.
◉ Návštěvníci jsou povinni před vstupem do wellness provést v hlavních sprchách důkladnou očistu těla.
◉ Vstup do ochlazovacího bazénku je povolen pouze po důkladném osprchování. 
◉ Platí zákaz skákání do ochlazovacího bazénku.
◉ Saunování je dovoleno v minimálním počtu 2 osob v saunovací kabině.
◉ Vstup do prohříváren je povolen výhradně naboso.
◉ Před vstupem do suchých saun se osušte ručníkem. V těchto saunách mějte vždy – ať sedíte si ležíte, prostěradlo pod celým povrchem těla včetně nohou.
◉ V parních prohřívárnách se saunujte bez prostěradla.
◉ Zákaz polévání kamen, hrozí popálení. V blízkosti kamen se pohybujte s největší opatrností a nedotýkejte se kamen ani uložených kamenů.
◉ Návštěvníci sauny musí vzít na vědomí, že na různých místech saunovací kabiny je různá teplota (výškové úrovně).
◉ V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí) využijte  bezpečnostní tlačítko pro urgentní přivolání personálu.
◉ O vhodnosti návštěvy saun po vážné chorobě, lékařském zákroku či v případě jakýchkoliv pochybností se poraďte se svým lékařem.
◉ Návštěvníci wellness jsou povinni dodržovat tato Zvláštní ustanovení vedle ustanovení Návštěvního řádu, informačních pokynů a dbát pokynů personálu.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz