Aquapark Uherské Hradiště nabízí krátkodobé pronájmy bazénových ploch
organizacím zabývajícím se výukou plavání (plaveckým školám, mateřským a základním školám, středním a vysokým školám,
​​​​​​​osobám s živnostenským oprávněním "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání")
a organizacím zabývajícím se sportovním plaváním (oddílů, trenérům ad.).

Vysvětlení pojmů:
​Plavecký bazén
– osmidráhový plavecký bazén v zóně 1, s teplotou vody 27°C s maximální kapacitou vodní plochy 80 osob.
Plavecká dráha plaveckého bazénu – prostor k výuce plavání o šířce 2m, délce 25m a proměnné hloubce 1,3 až 1,9 m
s maximální kapacitou 10 osob, s možností nájmu jen celé dráhy.
Zázemí plaveckého bazénu – šatny, sprchy a hygienické zázemí přiléhající k plaveckému bazénu.
Dětský bazén – víceúčelový dětský a výukový bazén v zóně 1, s rozměry 12m x 8m s proměnnou hloubkou 0,4 až 0,8 m,
​s teplotou vody 30°C, s maximální kapacitou vodní plochy 32 osob, s možností nájmu ½ tohoto bazénu. Instalované vodní atrakce nejsou součástí nájmu, není-li dohodnuto jinak.
Zázemí dětského bazénu – šatny, sprchy a hygienické zázemí přiléhající k dětskému bazénu
Prostory pro doprovázející osoby (pedagogické pracovníky) a neplavající děti/žáky:
•    mimo mokrou zónu  – jídelní a hrací zóna, chodba za plaveckým bazénem,
•    u plaveckého bazénu – lavice pod ochozem,
•    u  dětského bazénu – lavice okolo bazénu,
Časy a prostory určené pro výuku plavání – jsou uvedeny níže v nabídce bazénových ploch

Pro zjištění aktuálních volných kapacit, informací nebo provedení objednávky nás kontaktujte na e-mailu provoz@aquapark-uh.cz

Ceny pronájmu pro školní rok 2023/2024

PLAVECKÉ DRÁHY 25m

6.00 - 16.00

16.00 - 21.30

1 dráha na 60 minut

530 Kč

660 Kč


DĚTSKÝ BAZÉN

8.00 - 20.00

bazén na 60 minut

1.600 Kč  1. Ceny jsou konečné a zahrnují zázemí.
  2. Pro zajištění výuky plavání v mateřských a základních školách lze sjednat pronájem 45 minut.
  3. Objednávky přijímáme průběžně, vždy jen pro aktuální a nadcházející školní rok. 
  4. Pronájem plavacké dráhy o víkendech (so - ne)
    a o svátcích + 15%.

Od 1. 9. 2016 mohou organizace a osoby s odpovídajícím živnostenským oprávněním, realizovat tělovýchovné, sportovní, trenérské 
a jiné aktivity v Aquaparku Uherské Hradiště,  jen na základě uzavřené Smlouvy o pronájmu prostoru.
Užití prostor Aquaparku na základě prosté objednávky není možné. 
Pro zaslání vzoru smlouvy nás kontaktujte na e-mailu: provoz@aquapark-uh.cz.

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz