Doplňující informace:
● abonentem se návštěvník stává uzavřením
  Smlouvy o členství v abonentním programu
● cena za zakoupení abonentního čipu
   je 200 Kč
● minimální vklad ve výši 100 Kč
● platba za pobyt v zónách je započata
   průchodem přes turniket v recepci. Platba
   je ukončena průchodem přes turniket
   v recepci při odchodu z areálu.
● cena za pobyt v jednotlivých zónách
   je odečítána z kreditu po minutách,
  dle ceníku pro abonenty
● cena za pobyt v jednotlivých zónách 1,2,3
   se odečítá z kreditu po celou dobu pobytu
● cena za pobyt v letním areálu zóně 4
   se odečítá z kreditu až do výše limitu
​   čerpání, dle letního ceníku pro abonenty
● kredit lze čerpat na všechny služby a zboží
● v ZÁBAVNÍ ZÓNĚ 2 a SAUNOVÉ ZÓNĚ 3
   je cena výhodná do max. délky pobytu
   2 hod. + 20 min. v ZÓNĚ 1 (plavecký
   bazén, šatny, sprchy). Při plánovaném
   delším pobytu je možno využít nákup  1ks
   libovolné jednorázové vstupenky,
   dle platného ceníku, pro bezprostřední
   vstup.
● v případě debetního čerpání kreditu
   je abonent povinen vzniklý dluh před
   odchodem uhradit
● změna ceníku či podmínek abonentního
   programu vyhrazena
● smluvní podmínky členství jsou uvedeny
na www.aquapark-uh.cz/abonentni-program nebo k vyžádání na recepci

Ceník platný od 18. 2. 2020

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz