Ceny pro abonenty ve vnitřních zónách 1, 2 a 3

Doplňující informace:
● abonentem se návštěvník stává uzavřením Smlouvy o členství
   v abonentním programu
● cena za zakoupení abonentního čipu je 200 Kč
● minimální vklad ve výši 100 Kč
● platba za pobyt v zónách je započata průchodem přes turniket
   v recepci. Platba je ukončena průchodem přes turniket v recepci
   při odchodu z areálu.
● cena za pobyt v jednotlivých zónách je odečítána z kreditu
   po minutách, dle ceníku pro abonenty
● cena za pobyt v jednotlivých zónách 1, 2 a 3 se odečítá z kreditu
   po celou dobu pobytu
● cena za pobyt v LETNÍM AREÁLU ZÓNĚ 4 se odečítá z kreditu
   až do výše limitu čerpání, dle letního ceníku pro abonenty
● kredit lze čerpat na všechny služby a zboží
● v ZÁBAVNÍ ZÓNĚ 2 a SAUNOVÉ ZÓNĚ 3 je cena výhodná
  do max. délky pobytu 2 hod. + 20 min. v ZÓNĚ 1 (plavecký bazén,
  šatny, sprchy). Při plánovaném delším pobytu je možno využít nákup  
  1ks libovolné jednorázové vstupenky, dle platného ceníku,
  pro bezprostřední vstup.
● v případě debetního čerpání kreditu je abonent povinen vzniklý dluh
  před odchodem uhradit
● změna ceníku či podmínek abonentního programu vyhrazena
● smluvní podmínky členství jsou uvedeny k vyžádání na recepci nebo
   na www.aquapark-uh.cz/abonentni-program 

Ceník platný od 3. 6. 2024

Copyright ©2024 Aquapark Uherské Hradiště

Powered by iCARD:CMS Web by iCARD.cz