Provozní řád aquazorbingu

 1. Osoba, která chce provádět aquazorbing, je povinna seznámit se před vstupem do koule s provozním řádem této atrakce.
 2. Vstup je zakázán osobám v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nedoporučuje se lidem se srdečními nebo dýchacími potížemi, osobám trpícím klaustrofobií.
 3. Maximální nosnost 80 kg.
 4. Děti do 12 let mohou tuto aktivitu provozovat pouze za doprovodu zákonného zástupce.
 5. Aquazorbing podstupuje každý na vlastní nebezpeční.
 6. Osoba provádějící aquazorbing
  je z hlediska bezpečnosti povinna dodržovat tato pravidla: dbát pokynů obsluhy, do aquazorbu nevstupovat
  s předměty (např. obuv, telefon, hodinky, sponky do vlasů atd.), bude se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru na vodní hladině, v případě, že bude chtít osoba opustit aquazorb, začne mávat na obsluhu.
 7. Za úmyslné poškození aquazorbu bude vymáhána finanční částka až do výše hodnoty auquazorbu.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do aquazorbu osoby, bez udání důvodu.
 9. Provozní doba atrakce:
  so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
  ​přestávka 14.00 - 14.30 hod.
 10. Vstupenku na atrakci zakoupíte
  v recepci. Účtenkou se prokážete
  ​u obsluhy.
 11. Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 30 Kč.
 12. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu aquazorbingu.

Provozní řád aquaškolky

 1. Provozovatelem aquaškolky
  je Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
 2. Aquaškolka je provozována po dobu školního roku 2015/2016, každou sobotu (vyjma svátků), od 13.00
  do 17.00 hodin. 
 3. Služba aquaškolky je návštěvníkům Aquaparku Uh. Hradiště poskytována zdarma. Podmínkou pobytu je však zaplacení vstupného do areálu.
 4. Provoz aquaškolky probíhá ve výukovém bazénu. Za bezpečnost dětí v aquaškolce zodpovídá provozovatel.
 5. Do aquaškolky mohou být samostatně přijaty děti ve věku od 3 do 10 let, jiné varianty jsou možné po dohodě
  s pedagogem aquaškolky.
 6. Okamžitá kapacita aquaškolky je 8 dětí.
 7. Maximální délka pobytu dítěte
  v aquaškolce je jedna hodina.
 8. Po dobu pobytu dítěte v aquaškolce nesmí doprovázející osoba opustit areál Aquaparku Uh. Hradiště.
 9. Při předání dítěte doprovázející osoba vyplní kartu dítěte, na které uvede jméno, příjmení a věk dítěte, zároveň jméno, příjmení, ​trvalé bydliště
  a datum narození doprovázející osoby. Doprovázející osoba se seznámí
  s provozním řádem, což potvrdí podpisem na kartě dítěte. Dítě bude označeno identifikační páskou.
 10. Převzetí dítěte provede osoba, která dítě předala a potvrdí svým podpisem v kartě dítěte.
 11. Pokud dítě není schopné upozornit obsluhu aquaškolky na nutnost hygienické potřeby, musí mít nasazenu koupací plenu.
 12. Při nenadálých situacích (např. psychická či fyzická indispozice dítěte)
  si obsluha aquaškolky vyzhrazuje právo přivolat doprovázející osobu prostřednictvím rozhlasu. Doprovázející osoba je v tomto případě povinna dostavit se v co nejkratším čase do aquaškolky.
 13. Do aquaškolky nebudou přijímány děti aktuálně zdravotně a psychicky indisponované.
 14. Pedagog aquaškolky zodpovídá za programovou náplň pobytu dítěte
  v aquaškolce. Děti zde mají možnost strávit hodinu zábavným hraním ve vodě, mají možnost osvojit si správné plavecké návyky (avšak pozor, hlídání v aquaškolce tímto nesupluje plavecké kurzy), mají příležitost seznámit se
  s novými kamarády.
 15. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu aquaškolky.

Provozní řád lodiček

 1. Atrakce je určena pro děti 3 – 10 let, do max. hmotnosti 45kg.
 2. Lodička je určena pouze pro jednu osobu.
 3. Bez souhlasu rodičů nebudou děti
  do lodiček vpuštěny.
 4. Při nastupování a vystupování dbejte zvýšené opatrnosti.
 5. Plně respektujte pokynu obsluhujícího personálu a plavčíků.
 6. Provozní doba atrakce:
  so - ne 11.00 - 18.00 hod.,
  přestávka 14.00 - 14.30 hod.
 7. Vstupenku na atrakci zakoupíte
  v recepci Aquaparku. Účtenkou 
  ​se prokážete u obsluhy.​
 8. Maximální doba atrakce je 5 minut, cena atrakce 20 Kč.
 9. Ustanovení návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště nejsou tímto provozním řádem dotčena.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu lodiček.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz