LETNÍ SEZÓNA 2015

datum akce: před 9 roky, 1.6.2015
Krátký sestřih úžasné letní sezóny a soutěže o ceny! Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se na jakoukoliv Vaši návštěvu.

Skvělou letní sezónu má za sebou Aquapark Uherské Hradiště.
Přes 126 tisíc návštěvníků si přišlo od začátku června do konce srpna užít báječnou letní atmosféru plnou osvěžení, zábavy a odpočinku.
Tato celková návštěvnost vnitřního a venkovního areálu porazila předešlé čtyři letní sezóny, kdy například v porovnání s obdobně srovnatelným rokem 2013 byla navýšena o deset tisíc návštěvníků. Vzhledem k extrémně horkým prázdninovým dnům, kdy teploty třicetkrát přesáhly třicet stupňů Celsia, počasí ideálně nahrávalo k zábavě a koupání u vody. Letní areál byl přes prázdniny otevřený neuvěřitelných 49 dní. Nejvyšší návštěvnosti, a poprvé prolomené hranici 50.000 návštěvníků, bylo dosaženo v měsíci srpnu. Srovnat toto číslo můžeme ale také například se srpnem 2011, kdy přišlo pouze
o 2.000 návštěvníků méně.

Také celkové tržby překonaly dosud nejúspěšnější léto z roku 2013. Za měsíce červen, červenec a srpen, byly vyšší o 1,1 mil. Kč a oproti roku 2014 dokonce o 2.16 mil. Kč při nezměněných cenách vstupného. Srovnání s rokem 2013 je samozřejmě objektivnější, jelikož v tomto roce bylo léto podobné tomu letošnímu, na rozdíl od léta 2014, které bylo hodně chladné a nepřálo vodním radovánkám pod širým nebem.
Příspěvková organizace Aquapark Uherské Hradiště, která provozuje aquapark každoročně hospodaří s částkou okolo 45 mil Kč. Rozpočet organizace je vyrovnaný, takže veškeré náklady, ať už provozní, personální, na opravy a údržbu, nebo na energie, musí být pokryty z vlastních výnosů a příspěvku města. Roční příspěvek města zpravidla nepřekračuje 2 miliony korun. Celkové výnosy tvoří především výnosy z prodeje vstupného a vlastního gastronomického provozu, ale jsou zde i výnosy z nájmů, prodeje zboží a poskytovaných služeb.

„Pokud nenastanou mimořádné výdaje v druhé polovině roku, tak nám zlepšený hospodářský výsledek umožní provést nákupy a drobné investice, které povedou ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb. Současně ale nezapomínáme ani na to, že návštěvnost i náklady na provoz zásadním způsobem ovlivňuje počasí a že s takto úspěšnou sezónou není možné počítat každý rok. Proto bude část zlepšeného hospodářského výsledku převedena do rezervního fondu pro užití na opravy a údržbu v příštích letech“, sdělil Jiří Durďák, ředitel Aquaparku.

​Ač byla tato sezóna rekordní, z hlediska bezpečnosti byla stejně úspěšná jako všechny předešlé, protože nedošlo k žádnému vážnějšímu úrazu.
Udržet si kvalitu celkových služeb této náročné sezóny, ať už se týká hygienických standardů, bezpečnosti, nebo nabídky občerstvení nebylo vůbec jednoduché. Velké poděkování patří všem čtyřiceti zaměstnancům za jejich pracovní nasazení, ale především návštěvníkům za jejich přízeň.

publikováno: před 9 roky, 15.9.2015 v rubrice Akce a novinky

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz