1. Kurz plavání kojenců a batolat - obsazeno

​Program probíhá:​
● pro děti od 6 měsíců věku
● v dětském bazénu*, v zábavním bazénu
​● společné plavání a potápění rodičů s dětmi
​● nácvik potápění po vzoru rodiče
● plavání v souladu s psychomotorickým vývojem
​● pod vedením zkušených instruktorek

​Plavací dny:
úterý  8.30 - 10.00 hod. (zábavní bazén)
úterý 15.00 - 17.00 hod. (dětský bazén)
čtvrtek 8.30 - 10.00 hod. (zábavní bazén) 

*voda v dětském bazénu splňuje přísné hygienické předpisy dle platné vyhlášky č. 238/2001 Sb.

Termíny podzimních kurzů:
úterní 

čtvrteční 
​        
KURZ: 7 lekcí za 1.260 Kč (délka lekce 30 minut), možnost náhrad*
Obdržení dokladu pro zdravotní pojišťovnu.

*Náhrady:
- každou středu 10.00 - 12.00 hod. program Dětské saunování
  (v období říjen - květen)

- každou první a třetí sobotu v měsíci 10.00 - 12.00 hod.
   program Klub dětského saunování (v období říjen - květen)

- pro děti více jak 1 rok plavání v zábavním bazénu
  ve středu - 
nejsou prozatím vypsány termíny, všem účastníkům bude
  zaslána pozvánka

KONTAKT: 
​Adéla Bilíková, vedoucí instruktorka plavání kojenců, batolat a dětí předškolního a školního věku, tel. 739 320 235

Přínosy plavání:​​
● plavání vede k všestrannému rozvoji dítěte vlivem široké škály
   podnětů (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť,
   rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace
   pohybů ad.) 
​● získávají se hygienické, společenské a pohybové návyky
​● dochází ke zlepšení střevní peristaltiky dítěte
​​● posilují se břišní, zádové a šíjové svaly
​● vyvolává dobrou náladu a rozvíjí sociální vnímání
​​● pravidelně tak věnujete čas smysluplné činnosti
​​● ​prohlubujete vzájemné porozumění mezi Vámi a Vaším dítětem
​​​● zpestříte tak denní režim svému dítěti, ale i sobě na mateřské
​   dovolené

2. Kurz plavání dětí OD 3 let - obsazeno

​Program probíhá:​
● pro děti od 3 let věku
● v dětském bazénu a plaveckém bazénu
​● pod vedením zkušené instruktorky
​● ​vedeme k přirozené adaptaci dětí na vodní prostředí
● důležité je pro nás, aby měly děti vodu rády, aby získaly cit pro vodu
​   (respekt).

​Plavací dny:
úterý 16.30 - 18.00 hod. (dětský a plavecký bazén)

Termín pololetního kurzu: 
​KURZ:
10 lekcí (délka lekce 40 minut), možnost náhrad*
Obdržení dokladu pro zdravotní pojišťovnu.

*Náhrady:
​- úterky 20. 10. a 8. 12. lekce plavání ve výukovém bazénu
- každou středu 10.00 - 12.00 hod. program Dětské saunování
  (v období říjen - květen)
- každou první a třetí sobotu v měsíci 10.00 - 12.00 hod.
   program Klub dětského saunování (v období říjen - květen)

KONTAKT:
​Adéla Bilíková, vedoucí instruktorka plavání kojenců, batolat a dětí předškolního a školního věku, tel. 739 320 235

Přínosy plavání:​​
​● zvládnutí základních plaveckých dovedností (potápění, splývání,
  dýchání, orientace)​
​● nácvik plaveckých pohybů​

 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ - PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT*

*jedná se o výňatek z Provozního řádku Aquaparku Uherské Hradiště, příspěvkové organizace

 1. ​​Kurzu plavání se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené a po zaplacení ceny kurzu.
 2. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdraví rodiče včetně doprovázející osoby. Při nedodržení tohoto pokynu si instruktor vyhrazuje právo účastníky bez náhrady vykázat.​​​​​​​
  Pokud se necítíte zdravotně dobře nebo vykazujete příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), do areálu Aquaparku NEVSTUPUJTE!
 3. Při vstupu do areálu si vydezinfikujte ruce.
 4. Vstup do šaten je možný 20 minut před začátkem lekce.
 5. Pro kočárky je vyhrazen prostor v chodbě u prosklené stěny plaveckého bazénu.
 6. Cennosti (peníze, šperky aj.) se ukládají do skříněk na cennosti u recepce.
 7. Obuv se odkládá před vstupem do šaten u dětského bazénu.
 8. Účastníci kurzu si uloží potřebné věci na bazén do připraveného plastového košíku.
 9. Každý návštěvník je povinen před vstupem na bazén provést osobní hygienu - řádně omýt celé tělo mýdlem a vodou, až poté obléknout čisté plavky. Doporučujeme nejprve přípravu rodiče, poté dítěte. Ve sprchách a na bazénu jsou k dispozici podložky pro položení dítěte.
 10. ​Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, musí mít na sobě také plavky.
 11. Dětské plavky, příp. jednorázové plavací pleny musejí být opatřeny přiléhavými gumičkami kolem stehen i pasu.
 12. Doporučujeme používat plavecké čepice a brýle.
 13. Hygienické zásady Aquaparku Uh. Hradiště:
  ● dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny… v platném znění, děti do 1 roku nemají přístup do žádného veřejného bazénu v České republice. Hygienická normu pro děti do 1 roku je zajištěna pouze v rámci vanového plavání a organizovaného plavání v dětském bazénu. Voda je tak speciálně upravená a vhodná pro plavání dětí do 1 roku.
  ● před začátkem bloku lekcí probíhá hodinová hygienická přestávka (dezinfekce šaten, sprch, ochozu bazénu a příprava vody)
  ● po každé lekci jsou dezinfikovány plavecké pomůcky, hračky, podložky ad.
  ● probíhá zvýšená dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
  ​● teplota vody v bazénu minim. 30°C
 14. Před zahájení lekce plavání proběhne prezence přítomných dětí.
 15. Po skončení lekce opouští účastníci kurzu prostory bazénu do sprch a vysušeni odcházejí do šaten. Poté doporučujeme ošetření pokožky obvyklým krémem. Odchod ze šaten nejpozději 20 minut po skončení lekce.
 16. Platební podmínky, permanentky, omluvenky, náhrady:
  ● v ceně kurzu je zahrnuto 7 lekcí (plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 2 let), 15 lekcí (pololetní kurz plavání pro děti 3-5 let).
  ​● úhradu kurzu můžete provést buď osobně na recepci (hotově/kartou) nebo prostřednictvím internetového obchodu e-shopu. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději 7 dní před zahájením první lekce.
 17. Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
 18. V případě neúčasti na dané lekci nevyžadujeme omluvu.
  Během 7 lekcí je nárok na náhradní lekce:
  ● v programu dětské saunování (každá středa od 10.00 do 12.00 hod., dle vypsaných termínů)
  ● nebo na náhradní lekci plavání v dětském bazénu (dle aktuální pozvánky pro děti starší 1 rok)
  ● nebo kombinací obou náhrad.
 19. Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny tohoto Provozního řádu, instruktorů plavání a Návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz