Nabídka bazénových ploch pro zajištění výuky plavání ve školním roce 2016/2017

Aquapark Uherské Hradiště nabízí krátkodobé pronájmy bazénových ploch 
organizacím zabývajícím se výukou plavání (plaveckým školám, základním a středním ​školám, vysokým školám,
​osobám s živnostenským oprávněním "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání") 
​a organizacím zabývajícím se sportovním plaváním (oddílům, trenérům, ad.).

Vysvětlení pojmů:
​Plavecký bazén
– osmidráhový plavecký bazén v zóně 1, s teplotou vody 27°C s maximální kapacitou vodní plochy 80 osob.
Plavecká dráha plaveckého bazénu – prostor k výuce plavání o šířce 2m, délce 25m a proměnné hloubce 1,3 až 1,9 m
s maximální kapacitou 12 osob, s možností nájmu jen celé dráhy.
Zázemí plaveckého bazénu – šatny, sprchy a hygienické zázemí přiléhající k plaveckému bazénu.
Výukový bazén – víceúčelový dětský a výukový bazén v zóně 1, s rozměry 12m x 8m s proměnnou hloubkou 0,4 až 0,8 m,
​s teplotou vody 30°C, s maximální kapacitou vodní plochy 32 osob, s možností nájmu ½ tohoto bazénu. Instalované vodní atrakce nejsou součástí nájmu.
Zázemí výukového bazénu – šatny, sprchy a hygienické zázemí přiléhající k výukovému bazénu
Prostory pro doprovázející osoby (pedagogické pracovníky) a neplavající děti/žáky v zóně 1:
•    mimo mokrou zónu  – chodba za plaveckým bazénem,
•    u plaveckého bazénu – lavice pod ochozem,
•    u  výukového bazénu – lavice okolo výukového bazénu,
Časy a prostory určené pro výuku plavání – jsou uvedeny níže v nabídce bazénových ploch

Pro zjištění aktuálních volných kapacit, informací nebo provedení objednávky nás kontaktujte na e-mailu provoz@aquapark-uh.cz

Ceny pronájmu pro školní rok 2016/2017

PLAVECKÉ DRÁHY 25m

6.00 - 16.00

16.00 - 21.30

1 dráha na 60 minut

280,-

350,-


VÝUKOVÝ BAZÉN

8.00 - 20.00

2/2 bazénu na 60 minut

660,-  1. Ceny jsou konečné a zahrnují zázemí.
 2. Pro zajištění výuky plavání v základních školách lze sjednat pronájem 45 minut.
 3. Smluvní ceny je možné dohodnout při roční objednávce
  nad 250 tis. Kč.
 4. Objednávky přijímáme průběžně, vždy jen pro aktuální a nadcházející školní rok. 
 5. Pronájem plavacké dráhy o víkendech (so - ne)
  a o svátcích + 15%.
 6. Ceník pro nadcházející školní rok 2017/2018 bude zveřejněn 
  v lednu 2017.
 7. Standardní ceny pronájmu pro firmy a veřejnost naleznete zde

Od 1. 9. 2016 mohou organizace a osoby s odpovídajícím živnostenským oprávněním, realizovat tělovýchovné, sportovní, trenérské, a jiné aktivity v Aquaparku Uherské Hradiště,  jen na základě uzavřené Smlouvy o pronájmu prostoru.
Užití prostor Aquaparku na základě prosté objednávky již nadále nebude možné. Zde uvádíme obecný vzor smlouvy.
Vzor smlouvy bude vždy modifikován dle konkrétní aktivity a konkrétního nájemce.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz