LETNÍ SOUTĚŽ O CENY

datum akce: před 3 roky, 1.6.2015
Srdečně gratulujeme všem výhercům letní soutěže a děkujeme partnerům, bez kterých by se soutěž neobešla.

Postačí, když vyplníte soutěžní kupón a vhodíte jej do sběrného boxu
na pokladně vnitřního nebo letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště. Kupón získáte na základě platné vstupenky za období 1.6.2015  až 23.8.2015.
​Slosování o hodnotné ceny proběhne 24.8.2015 v 9.00 hod.
a slavnostní předání cen 29.8.2015 v 10.00 hodin.

SEZNAM CEN a výherců:

1. Společenský večer pro 20 osob v GALERII SLOVÁCKÝCH VÍN
   v Uherském Hradišti 
(řízená degustace + občerstvení + cimbálová
   muzika + prohlídka jezuitských sklepů) v hodnotě 16.500,- Kč -              Jan Kahoun
2. Pánské jízdní kolo v hodnotě 8.490,- Kč od společnosti JUVACYKLO -      Lubica Mikušincová
3.
 Dětské jízdní kolo v hodnotě 5.990,- Kč od společnosti JUVACYKLO-       David Gregůrek

4. Tablet od společnosti NIO v hodnotě 8.000,- Kč - Miloslav Gajdůšek

5. Hasící technika do domácnosti v hodnotě 6.000,- Kč
   od spol. 
SAW - Ing. Víta Hofmana - Dagmar Minářová
6. Pobytový poukaz na hausbót na Baťově kanále v hodnotě 5.000,- Kč      od spol. HAMBOAT - Kateřina Andrýsková
7. 
Jazykový kurz od spol. IMMERVERE Uh.Hradiště v hodnotě 4.000,- Kč     - Svaťa Malý
8. Vyhlídkový let balonem pro 1 osobu z Aquaparku UH v sezóně 2016
    od společnosti 
BALONY.EU + celodenní rodinný pobyt v Aquaparku -     Lucia Holbová
9. Vyhlídkový let balonem pro 1 osobu z Aquaparku UH v sezóně 2016
   od společnosti 
BALONY.EU + celodenní rodinný pobyt v Aquaparku -      Henrieta Ducká
10. V
íkendový pobyt pro 2 osoby v AGRO PENZIONU SÁDKY
      KUNOVICE 
v hodnotě 4.000,- Kč - Emília Kletvíková
11. Poukaz na módní pánskou konfekci Koutný od spol. ILMODO 
     v hodnotě 3.000,- Kč - Jan Váňa
12. Auto na víkend v hodnotě 3.200,- Kč od společnosti ARAVER - Peter      Slamenec

13. Pobytový poukaz pro 2 osoby na HOLUBYHO CHATĚ na Javořině v         hodnotě 3.000,- Kč - Jarmila Dvořáková

14. Pobytový poukaz pro 2 osoby na HOLUBYHO CHATĚ na Javořině 
 v hodnotě 3.000,- Kč - Nikola Rakušanová
15. Servis Vašeho vozu od společnosti ARAVER v hodnotě 3.000,- Kč -        Denisa Ireinová
16. Poukaz na kurz grilování pro 1 osobu v Penzionu Zikmundov
​     od RK Evropa v hodnotě 3.000,- Kč - Vl. Valčíková
17. Jazykový kurz od spol. IMMERVERE Uh.Hradiště v hodnotě 2.000,-         Kč - Patrik Malečík
18. Poukaz na módní pánskou konfekci Koutný od spol. 
ILMODO
     v hodnotě 2.000,- Kč - Karel Štoudek
19. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 3 Aquaparku Uh. Hradiště -      Jozef Nováčik
20. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 3 Aquaparku Uh. Hradiště -      Josef Fojtík 
21. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 3 Aquaparku Uh. Hradiště -      Alena Silná
22. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 3 Aquaparku Uh. Hradiště -       Katka Belcáková
23. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 2 Aquaparku Uh. Hradiště -       Monika Siekelová 
24. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 2 Aquaparku Uh. Hradiště -       Karel Houka
25. 
Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 2 Aquaparku Uh. Hradiště -      Vladimír Hradský 
26. Rodinné vstupné 2+2 na 180 min. zóna 2 Aquaparku Uh. Hradiště -       Vladimír Hradský 
27. Rodinný palubní lístek na loď Morava od spol. HAMBOAT - 
Libor            Červenka

28. Rodinný palubní lístek na loď Morava od spol. HAMBOAT - Karolína        Janíková

29. Rodinný palubní lístek na loď Morava od spol. HAMBOAT - Veronika       Kopecká
30. Rodinný palubní lístek na loď Morava od spol. HAMBOAT - Ludvík           Demel 

PRAVIDLA LETNÍ SOUTĚŽE O CENY POŘÁDANÉ AQUAPARKEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Pořadatelem soutěže je Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 686 01 Uh. Hradiště, IČ: 72063904.
1.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a ostatních na této akci spolupracujících společností a osoby jim blízké
    (ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra není platná
    a nepředá se.
1.3 Soutěž probíhá ode dne 1. 6. do 23. 8. 2015.

2. Podmínky účasti v soutěži
2.1 Při vyplnění soutěžního kupónu je účastník soutěže povinen uvádět pravdivé údaje. Pořadatel soutěže se zavazuje veškeré informace získané při    
     registraci účastníka soutěže chránit ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2 Do soutěže budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří řádně splní podmínky této soutěže, přičemž pořadatel soutěže si ponechává výhradní právo
     výsledného posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky soutěže. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají
     v rozporu s nimi, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se prokáže, že o soba nesplňující podmínky soutěže se i přesto stala výhercem,
     například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
2.3 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (s výjimkou osob uvedených v č. 1.2 těchto pravidel), která nejpozději v době registrace do soutěže
     dovrší věkovou hranici 18 let. Účastníkem soutěže může být i nezletilá fyzická osoba za podmínky souhlasu obou zákonných zástupců,
     kteří jsou zároveň oprávněni jménem nezletilého převzít případnou výhru (dále jen “účastník soutěže”).
2.4 Podmínkou účasti v soutěži je:
2.4.1 Každý návštěvník Aquaparku Uh. Hradiště se může zúčastnit této soutěže vhozením řádně a čitelně vyplněného soutěžního kupónu do sběrného boxu
      umístěného na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště.
2.4.2 Účast v soutěži je podmíněna platnou vstupenkou do vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště. Nákup musí být uskutečněn v časovém 
     rozmezí 1.6. – 23. 8. 2015. Za jednu vstupenku má návštěvník nárok na jeden soutěžní kupón. Rodinné vstupné se rovná jednomu soutěžnímu kupónu.
2.4.3 Soutěžící získá kupón na pokladně vnitřního či letního areálu Aquaparku Uh. Hradiště na základě předložení platné účtenky za vstupné. Abonenti 
     si vyžádají soutěžní kupón u obsluhy pokladny.
​2.4.4 Do slosování budou zařazeny pouze kompletně a čitelně vyplněné soutěžní kupóny. Nečitelné či částečně vyplněné kupóny budou ze soutěže 
     vyřazeny.

3. Podmínky udělování cen
3.1 Slosování soutěžních kupónů proběhne veřejně, dne 24. 8. 2015 v 9.00 hod. za přítomnosti notáře a státního dozoru, a to způsobem zajišťujícím    
    náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoli vědomě ovlivnit.
3.2 Pořadatel bude výherce kontaktovat elektronickou poštou na adrese, kterou účastník soutěže vyplnil na soutěžním kupónu, a zároveň budou jména 
     výherců uveřejněna na webových stránkách Aquaparku Uh. Hradiště, a to na www.aquapark-uh.cz. Výherce bude pozván na slavnostní předání 
     dne 29. 8. 2015 v 10.00 hod. do sídla pořadatele. V případě nevyzvednutí ceny výhercem do 30ti kalendářních dnů od oznámení výhry výherci,
     cena bude převedena do dalšího kola soutěže.
3.3 V případě nesrovnalostí mezi údaji vyplněnými v soutěžním kupónu a údaji skutečnými, nebude výhra předána.

4. Práva pořadatele soutěže
4.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla a podmínky soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodu 
     a stanovení náhrady.
4.2 O jakýchkoliv námitkách vůči průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel, rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné. Výsledky 
     soutěže jsou taktéž konečné, bez možnosti odvolání a nejsou soudně vymahatelné.
4.3 Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Stejně tak není možné požadovat namísto případné výhry alternativní plnění v penězích.
4.4 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci předání těchto cen. V případě odmítnutí zdokumentování předání výhry výhercem nebude
    cena předána.
4.5 Pořadatel soutěže neodpovídá za případné škody vzniklé výhercům soutěže v souvislosti s užíváním výhry.

5. Prohlášení účastníků soutěže
5.1 Přihlášením se do soutěže bere účastník soutěže na vědomí, že správcem výše specifikovaných osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních 
    údajů je pořadatel. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním výše uvedených údajů pro statistické a marketingové účely pořadatele, tj. zejména   
    nabízení služeb a akcí za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., 
    a to na dobu 10 let do odvolání.
5.2 Účastník soutěže zveřejňuje veškeré údaje výhradně na vlastní odpovědnost.

6. Další ujednání
6.1 Pořadatel prohlašuje, že splnil podmínky stanovené mu zákonem 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
     a ohlásil pořádání soutěže finančnímu úřadu.
6.2 Pořadatel prohlašuje, že splnil podmínky stanovené mu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
     ve znění pozdějších předpisů.

publikováno: před 3 roky, 24.8.2015 v rubrice Akce a novinky

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz