1. Kurz plavání kojenců a batolat (do 2 let)

​Program probíhá:​
● pro děti od 6 měsíců věku
● v dětském bazénu*, v zábavním bazénu
​● společné plavání a potápění rodičů s dětmi
​● nácvik potápění po vzoru rodiče
● plavání v souladu s psychomotorickým vývojem
​● pod vedením zkušených instruktorek

​Plavací dny:
pondělí 8.30 - 9.00 hod., 9.00 - 9.30 hod.
úterý 15.00 - 15.30, 15.30 - 16.00, 16.00 - 16.30 hod.*

*voda v dětském bazénu splňuje přísné hygienické předpisy dle platné vyhlášky č. 238/2001 Sb.

Termín kurzu: 27.10./28.10.2017 - 12.2./13.2.2018
KURZ:
10 lekcí za 1.350 Kč (délka lekce 30 minut), možnost náhrad
Obdržení dokladu pro zdravotní pojišťovnu.

KONTAKT: tel. 739 320 235

Pro účast na kurzu Dětského plavání je nutno vyplnit níže uvedenou přihlášku a provést úhradu kurzovného.

Přínosy plavání:​​
● plavání vede k všestrannému rozvoji dítěte vlivem široké škály
   podnětů (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť,
   rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace
   pohybů ad.) 
​● získávají se hygienické, společenské a pohybové návyky
​● dochází ke zlepšení střevní peristaltiky dítěte
​​● posilují se břišní, zádové a šíjové svaly
​● vyvolává dobrou náladu a rozvíjí sociální vnímání
​​● pravidelně tak věnujete čas smysluplné činnosti
​​● ​prohlubujete vzájemné porozumění mezi Vámi a Vaším dítětem
​​​● zpestříte tak denní režim svému dítěti, ale i sobě na mateřské
​   dovolené

2. Kurz plavání dětí  (do 5 let)

​Program probíhá:​
● pro děti od 2 do 5 let věku
● v dětském bazénu, v zábavním bazénu
​● pod vedením zkušených instruktorek
​● ​vedeme k přirozené adaptaci dětí na vodní prostředí
● důležité je pro nás, aby měly děti vodu rády, aby získaly cit pro vodu
​   (respekt).

​Plavací dny:
pondělí 9.30 - 10.00 hod.
úterý 16.30 - 17.00 hod.

Termín kurzu: 27.10./28.10.2017 - 12.2./13.2.2018
​KURZ:
10 lekcí za 1.350 Kč (délka lekce 30 minut), možnost náhrad
Obdržení dokladu pro zdravotní pojišťovnu.

KONTAKT: tel. 739 320 235

Pro účast na kurzu Dětského plavání je nutno vyplnit níže uvedenou přihlášku a provést úhradu kurzovného.

Přínosy plavání:​​
​● zvládnutí základních plaveckých dovedností (potápění, splývání,
  dýchání, orientace)​
​● nácvik plaveckých pohybů

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Potvrzuji, že je moje dítě zdravotně způsobilé absolvovat kurz dětského plavání, a že netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo zdraví ostatních účastníků kurzu. Zároveň stvrzuji, že ani doprovod dítěte netrpí žádnou infekční chorobou či jinou nemocí.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení agendy kurzu dětského plavání.

Odesláním formuláře souhlasím s níže uvedeným Provozním řádem Dětského plavání - plavání kojenců a batolatNávštěvním řádem Aquaparku Uh. Hradiště

Formulář přihlášky

 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ - PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT*

*jedná se o výňatek z Provozního řádku Aquaparku Uherské Hradiště, příspěvkové organizace

 1. ​​Kurzu plavání se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené pomocí elektronického formuláře - přihlášky a po zaplacení ceny kurzu.
 2. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a zdraví rodiče (včetně doprovodu). Při nedodržení tohoto pokynu si instruktor vyhrazuje právo účastníky bez náhrady vykázat.
 3. Vstup do šaten je možný 20 minut před začátkem lekce.
 4. Pro kočárky je vyhrazen prostor v chodbě u prosklené stěny plaveckého bazénu.
 5. Cennosti (peníze, šperky aj.) se ukládají do skříněk na cennosti u recepce.
 6. Obuv se odkládá před vstupem do šaten u dětského bazénu.
 7. Účastníci kurzu si uloží potřebné věci na bazén do připraveného plastového košíku.
 8. Každý návštěvník je povinen před vstupem na bazén provést osobní hygienu - řádně omýt celé tělo mýdlem, až poté obléknout čistý koupací oděv. Doporučujeme nejprve přípravu rodiče, poté dítěte. Ve sprchách a na bazénu jsou k dispozici podložky pro položení dítěte.
 9. Neplavající návštěvník, dále jen doprovod, může místo koupacího oděvu použít sportovní oděv se spodním dílem max. nad kolena a před vstupem na bazén omýt chodidla nebo použít nezávadnou plážovou obuv.
 10. Dětské plavky, příp. jednorázové plavací pleny musejí být opatřeny přiléhavými gumičkami kolem stehen i pasu.
 11. Doporučujeme používat plavecké čepice a brýle.
 12. Hygienické zásady Aquaparku Uh. Hradiště:
  ● dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. o „stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny… v platném znění, děti do 1 roku nemají přístup do žádného veřejného bazénu v České republice. Hygienická normu pro děti do 1 roku je zajištěna pouze v rámci vanového plavání a organizovaného plavání v dětském bazénu. Voda je tak speciálně upravená a vhodná pro plavání dětí do 1 roku.
  ● před začátkem bloku lekcí probíhá hodinová hygienická přestávka (dezinfekce šaten, sprch, ochozu bazénu a příprava vody)
  ● po každé lekci jsou dezinfikovány plavecké pomůcky, hračky, podložky ad.
  ​● teplota vody v bazénu minim. 30°C
 13. Před zahájení lekce plavání proběhne prezence přítomných dětí.
 14. Po skončení lekce opouští účastníci kurzu prostory bazénu do sprch a vysušeni odcházejí do šaten. Poté doporučujeme ošetření pokožky obvyklým krémem. Odchod ze šaten nejpozději 20 minut po skončení lekce
 15. Platební podmínky, permanentky, omluvenky, náhrady:
  ● v ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí.
  ​● úhradu kurzu můžete provést buď osobně na recepci nebo prostřednictvím internetového obchodu e-shopu. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději před zahájením první lekce.
 16. Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.
 17. V případě neúčasti na dané lekci nevyžadujeme omluvu. Během 10 lekcí je nárok na 3 náhradní lekce v programu dětské saunování (každá středa od 10.00 do 12.00 hod.) nebo na náhradní lekci v dětském bazénu (v úterý od 16.30 do 17.00 hod., po ukončení čtvrté a osmé lekce) nebo kombinace obou náhrad.
 18. Účastníci kurzu jsou povinni řídit se pokyny tohoto Provozního řádu, instruktorů plavání a Návštěvního řádu Aquaparku Uh. Hradiště.

Copyright ©2015 Aquapark Uherské Hradiště

web by icard.cz